10.00-17:.00 Poniedziałek - Piątek +48 883 460 980 biuro@protekcjaodszkodowania.pl

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

    You are currently here!
  • Home
  • Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny to świadczenie pieniężne, które przysługuje poszkodowanemu w wypadku drogowym. Celem odszkodowania jest wyrównanie szkody, jaką poniósł poszkodowany w wyniku zdarzenia.

odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

O odszkodowanie może ubiegać się:

– Poszkodowany w wypadku – osoba, która doznała obrażeń ciała lub innych szkód na skutek wypadku.
– Członkowie rodziny poszkodowanego – w przypadku śmierci poszkodowanego, członkowie jego rodziny mogą ubiegać się o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby.
– Właściciel uszkodzonego mienia – w przypadku uszkodzenia mienia w wyniku wypadku, jego właściciel może ubiegać się o odszkodowanie.

Z jakiego ubezpieczenia można uzyskać odszkodowanie?

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny można uzyskać z:

– Ubezpieczenia OC sprawcy wypadku – to ubezpieczenie jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego.
– Z ubezpieczenia OC sprawcy można uzyskać odszkodowanie za szkody osobowe i majątkowe.
– Ubezpieczenia AC – to ubezpieczenie jest dobrowolne. Z ubezpieczenia AC można uzyskać odszkodowanie za szkody własne pojazdu.

Jak uzyskać odszkodowanie?

Aby uzyskać odszkodowanie, należy:

– Zgłosić szkodę do ubezpieczyciela – zgłoszenia można dokonać drogą telefoniczną, mailową lub pisemną.
– Zgromadzić dokumentację – dokumentacja powinna zawierać m.in. informacje o zdarzeniu, dane poszkodowanego, dane sprawcy wypadku, informacje o uszkodzonym mieniu, rachunki za leczenie i inne wydatki związane z wypadkiem.
– Współpracować z ubezpieczycielem – ubezpieczyciel może poprosić poszkodowanego o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień.

Termin wypłaty odszkodowania:

Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie zgłoszenia szkody i wypłatę odszkodowania. W przypadku skomplikowanych spraw termin ten może zostać przedłużony do 60 dni.

Wysokość odszkodowania za wypadek komunikacyjny

Wysokość odszkodowania za wypadek komunikacyjny jest ustalana przez ubezpieczyciela na podstawie zgromadzonej dokumentacji. Ubezpieczyciel powinien wziąć pod uwagę wszystkie poniesione przez poszkodowanego szkody, zarówno materialne, jak i niematerialne.

Ubezpieczyciele rażąco zaniżają odszkodowania.

Firma Protekcja na podstawie orzecznictwa sądowego zgłasza adekwatne roszczenia do wymiaru szkody. Sprawy prowadzimy od procesu likwidacji po reprezentacje przed sądami wszystkich instancji.

Przeczytaj także jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy.