10.00-17:.00 Poniedziałek - Piątek +48 883 460 980 biuro@protekcjaodszkodowania.pl

    You are currently here!
  • Home
  • Renta z OC

Renta z OC sprawcy

Renta z OC sprawcy, jest możliwa, jeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego nie możesz częściowo lub całkowicie kontynuować swojej pracy zawodowej.

W takim  wypadku poszkodowany ma prawo do wyrównania straty, w postaci renty z polisy OC.

Renta z OC sprawcy

Wysokość renty z OC

Wysokość renty z OC jest ustalana przez ubezpieczyciela.

Jest to różnica pomiędzy zarobkami, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby nie uległ wypadkowi, a sumą świadczeń otrzymywanych z ZUS oraz wynagrodzenia, jakie poszkodowany może uzyskać przy wykorzystaniu obecnej zdolności do pracy,

Kapitalizacja renty

Kapitalizacja renty, to zmiana świadczenia świadczenia wypłacanego przez ubezpieczyciela okresowo na jednorazowe odszkodowanie.

Wysokość świadczenia, to mnożnik renty okresowej przez przewidywany dalszy okres życia danej osoby. 
Z kapitalizacji renty może skorzystać każda osoba, która otrzymuje rentę z OC w wyniku wyroku sądu lub ugody.

Kapitalizacja jest też możliwa, jeśli zapadała decyzja w związku z wypadkiem lub innym zdarzeniem powodującym odpowiedzialność odszkodowawczą.