10.00-17:.00 Poniedziałek - Piątek +48 883 460 980 biuro@protekcjaodszkodowania.pl

    You are currently here!
  • Home
  • Szkoda ze skutkiem śmiertelnym

Szkoda ze skutkiem śmiertelnym

Szkoda ze skutkiem śmiertelnym, przysługuje bliskim osoby, która uległa wypadkowi ze skutkiem śmiertelnym. Tego rodzaju odszkodowanie przysługuje, jeżeli zmarły był osobą poszkodowaną.

W przypadku gdy dziecko jest sprawcą, i nie ma 13 lat, uzyskanie jest możliwe „Zgodnie z art. 426 Kodeksu cywilnego, nie można przypisać odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę osobom małoletnim, które nie ukończyły 13 lat. Oznacza to również, że ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania osobie małoletniej, powołując się przy tym na jej wyłączną winę przy spowodowaniu zdarzenia.”

Zadośćuczynienie za szkodę ze skutkiem śmiertelnym

Zadośćuczynienie odszkodowania za szkodę w wypadku śmiertelnym dla bliskich zmarłej osoby jest wypłaca z OC sprawcy zdarzenia.
Według kodeksu cywilnego zadośćuczynienie odszkodowania może otrzymać:

Sprawa karna

W ramach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych będziemy bezpłatnie nadzorować sprawę karną!

Zwrot kosztów poniesionych przez rodzinę

Pomożemy ci uzyskać 100% zwrotu kosztu pochówku, stypy, budowy pomnika, zwrotu za kwiaty oraz odzież żałobną.
W ramach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych będziemy nadzorowaćsprawę karną!

Kto jest osobą poszkodowaną?

Przedawnienie

W tym przypadku o odszkodowanie z OC sprawcy można ubiegać się w ciągu 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa (zgodnie z art. 442 § 2 Kodeksu cywilnego). W tym przypadku nie ma żadnego znaczenia termin, w jakim poszkodowany dowiedział się o powstaniu szkody i o jej sprawcy przypadku wydania decyzji okres 20 letniego przedawnienia biegnie od ostatniej decyzji ubezpieczyciela dla osoby uposażonej.