10.00-17:.00 Poniedziałek - Piątek +48 883 460 980 biuro@protekcjaodszkodowania.pl

    You are currently here!
  • Home
  • Szkody osobowe

Szkoda osobowa

Szkoda osobowa, to szkoda, która powstała w wyniku utraty zdrowia, uszkodzenia ciała lub utraconych korzyści, które,  poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał w wyniku wypadku uszczerbku na swoim zdrowiu.

W przypadku śmierci  może mieć także miejsce szkoda osobowa ze skutkiem śmiertelnym.

Szkoda osobowa

Szkoda osobowa - świadczenia

Jeżeli uległeś/aś zdarzeniu w wypadku komunikacyjnym, należy Ci się odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

O odszkodowanie za wypadek komunikacyjny może ubiegać się każdy, nie będący sprawcą zdarzenia, a biorący udział w wypadku jako pieszy, rowerzysta lub kierujący drugim pojazdem biorącym udział w zdarzeniu drogowym.

O świadczenie zwane zadośćuczynienie, może ubiegać się osoba, która doznała urazu fizycznego lub psychicznego, natomiast o odszkodowanie osoba, która doznała szkody materialnej.
Może to być uszkodzenie mienia, ale także koszty leczenia czy też utrata dochodu.

Wypłacanie środków

Możesz ubiegać się o następujące środki:

Okres przedawnienia roszczeń

Termin przedawnienia odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu wynosi 20 lat. Jeśli więc doznałeś obrażeń ciała w wyniku wypadku, możesz starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie w ciągu 20 lat od daty popełnienia przestępstwa (czyli od daty wypadku).Bądź od ostatniej decyzji ubezpieczyciela.

Sprawa karna

W ramach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych będziemy bezpłatnie nadzorować sprawę karną!